top of page

DIGITAL DOWNLOAD LICENSES

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Are you in doubt or have any questions, please do not hesitate to contact us.

Personlig Brug (Licens)

Den efterfølgende tekst beskriver, hvad du som enkeltperson (Personlig Brug) skal huske på, når du har downloadet et billede/video digitalt fra Sailing.Pics Web Shop.

Den danske tekst er en ‘fri’ og forenklet oversættelse af den Engelske (Personal Use). Hvis der er tvivlsspørgsmål vil det altid være den Engelske (Personal Use) tekst som er gældende.

 • ‘Køber’ i den efterfølgende tekst inkluderer alle, der har adgang til at downloade billeder/videoer fra Sailing.Pics.

 • Billed(er)/video(er) fra Sailing.Pics, vil i det efterfølgende samlet blive kaldt: Medier.

 

 • Køber har en ikke-eksklusiv ret til Medier fra Sailing.Pics. Det betyder at Sailing.Pics kan sælge/forære væk, de samme Medier til andre personer.

 • Licensen giver køber ret til at bruge de købte Medier i al evighed.

Personlig Brug er underlagt følgende begrænsninger:

 • Licensen er kun til personlig brug på: Personlige websteder og computere, personlige SoMe-kanaler eller på print.

 • Medier må ikke bruges kommercielt. F.eks. i reklame, magasiner, blade, aviser, ikke personlige websteder eller lignende.

 • Køber må ikke; vidersælge, opkræve penge, opkræve gebyrer eller modtage nogen form for vederlag i relation til Medier.

 • Ejerskab samt alle rettigheder nu og i fremtiden til Medier, forbliver udelukkende hos Sailing.Pics.

 • Sailing.Pics giver ingen garantier. Medier leveres ‘som de er’.

 • Køber må ikke foretage nogen ændring eller redigering af Medier, bortset fra beskæring i forbindelse med offentliggørelse.

 • Medier må ikke bruges på en pornografisk, obskøn, ulovlig, umoralsk, injurierende eller ærekrænkende måde.

 • Sailing.Pics er ikke ansvarlig for tredjepartskrav eller tilfældige, følgeskader eller andre skader, der opstår som følge af denne licens eller købers brug af Medier.

Personlig Brug
Kommerciel Brug (Licens)

Den efterfølgende tekst beskriver, hvad du ud fra et Kommerciel Brug (f.eks. til reklame, i et magasin/blad, etc.) skal huske på, når du har downloadet et billede/video digitalt fra Sailing.Pics Web Shop.

Den danske tekst er en ‘fri’ og forenklet oversættelse af den Engelske (Commercial Use). Hvis der er tvivlsspørgsmål vil det altid være den Engelske (Commertical Use) tekst som er gældende.

 • ‘Køber’ i den efterfølgende tekst inkluderer alle, der har adgang til at downloade billeder/videoer fra Sailing.Pics.

 • Billed(er)/video(er) fra Sailing.Pics, vil i det efterfølgende samlet blive kaldt: Medier.

Kommerciel brug er defineret som:

 • Reklame, promovering, brochurer, emballage

 • Som en del af et kommercielt websted til salgsfremmende formål (maks. 800x600 pixels)

 • Print, plakater, flyers, etc. til salgsfremmende formål (ikke til videresalg)

 • Print, plakater eller anden kommerciel fremvisning af Medier

 • Magasiner, bøger, aviser, andre trykte publikationer

 • Video, broadcast, teatralsk

 • Køber har en ikke-eksklusiv, ret til Medier.

 • Køber kan ikke overdrage sin ret til Medier til andre.

 • Køber kan bruge Medier i hele verden.

 • Køber ret til at bruge Medier i al evighed.

 • Køber må ikke videresælge, genlicensere, videredistribuere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Sailing.Pics.

 • Bruge som et afledt værk og videresalg eller videredistribution af sådant afledt værk er forbudt.

 • Medier må ikke bruges på en pornografisk, obskøn, ulovlig, umoralsk, injurierende eller ærekrænkende måde.

 • Medier må ikke inkorporeres i varemærker eller logoer

 • Medier må ikke blive gjort tilgængelige til download.

 • Ejerskab samt alle rettigheder nu og i fremtiden til Medier, forbliver udelukkende hos Sailing.Pics.

 • Der er ingen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, ved køb af Medier.

 • Sailing.Pics er ikke ansvarlig for tredjepartskrav eller tilfældige, følgeskader eller andre skader, der opstår som følge af denne licens eller købers brug af Medier.

Komerciel Brug
Personal Use(License)

The following text describes what you as an individual (Personal Use) should keep in mind after downloading an image digitally from the Sailing.Pics Web Shop.

Sailing.Pics (Photographer or videographer) ("Content Provider") grants buyer (Including anyone who has permission to download digitally from Sailing.Pics Web Shop) a non-exclusive perpetual personal-use license to download, copy and use the accompanying image(s) or video(s) (collectively, "Media,") subject to the following restrictions:

 • This license is for personal use only on; personal websites and computers, SoMe channels, or making image prints or video copies for personal use. Personal use means non-commercial use of the Media. The Media may not be used in any way whatsoever in which you charge money, collect fees, or receive any form of remuneration. The Media may not be used in advertising. The Media may not be resold, relicensed, or sub-licensed.

 • Title and ownership, and all rights now and in the future, of and for the Media remain exclusively with the Content Provider.

 • There are no warranties, express or implied. The Media are provided 'as is.'

 • Buyer is not allowed to make any alteration or editing of any image, other than cropping in relation to publication.

 • Media may not be used in a pornographic, obscene, illegal, immoral, libelous or defamatory manner.

 • Media may not be incorporated into trademarks, logos, or service marks.

 • The Content Provider will not be liable for any third party claims or incidental, consequential or other damages arising out of this license or buyer's use of the Media.

Personal Use
Commercial Use (License)

What you can do: Sailing.Pics (Photographer or videographer) ("Content Provider") grants you a perpetual, non-exclusive, non-transferable, worldwide license to use the accompanying image(s) or video(s) (collectively, "Media,") for permitted commercial purposes, defined as:

 • advertising, promotion, brochures, packaging

 • as part of a commercial website for promotional purposes (maximum 800x600 pixels) use

 • prints, posters, flyers, tear sheets for promotional purposes (not for resale)

 • prints, posters, or other commercial display of Media

 • magazines, books, newspapers, other printed publications

 • video, broadcast, theatrical

What you may not do: Buyer may not resell, relicense, redistribute without express written permission from Content Provider. Use as a derivative work, and reselling or redistributing such derivative work is prohibited. Media may not be used in a pornographic, obscene, illegal, immoral, libelous or defamatory manner. Media may not be incorporated into trademarks, logos, or service marks. Media may not be made available for download.

Content Provider retains all rights, license, copyright, title and ownership of the Media.

There is no warranty, express or implied, with the purchase of this digital image or video file. The Content Provider not will be liable for any claims, or incidental, consequential or other damages arising out of this license or buyer\'s use of the Media.

Commercial Use
bottom of page